Merrill Lynch Yatirim Bank A.S.
Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.’nin (“Banka”) Tat Yatırım Bankası A.Ş. olarak kurulmasına 7 Ağustos 1991 tarih ve 1991/2066 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla izin verilmiş, söz konusu karar 15 Ekim 1991 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, 6 Şubat 1992 tarihinde tescil edilmiş ve “Ana Sözleşme” 12 Şubat 1992 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanmıştır. Banka’nın mevduat kabul etme yetkisi bulunmamaktadır ve yatırım bankası statüsündedir. Banka’nın merkezi İstanbul’dadır ve şubesi bulunmamaktadır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (“BDDK”) 30 Kasım 2006 tarih ve 2040 sayılı kararı ile Merrill Lynch European Asset Holdings Inc.’ın, Tat Yatırım Bankası A.Ş’nin sermayesinin %99,999 oranında hissesini devralması, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 18. maddesine istinaden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından uygun bulunmuştur. Bu karara bağlı olarak 7 Aralık 2006 tarihinde hisse devir işlemleri gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nca 1 Şubat 2007 tarihinde tescil edilen Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile Tat Yatırım Bankası A.Ş.'nin unvanı, Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

Bank of America Corporation, 1 Ocak 2009 tarihi itibarı ile, Banka’nın % 99.99 payla ortağı olan Merrill Lynch European Asset Holdings Inc.’ın nihai ortağı Merrill Lynch & Co. Inc.’i satın almıştır. İşlemin gerçekleşmesi sonrasında Banka’nın direk hissedarlık yapısında bir değişiklik olmamıştır.

1 Ekim 2013 tarihinde, Merrill Lynch Group Inc. ve Merrill Lynch & Co. Inc.’in Banka’daki dolaylı paylarının %0’a düşmesi ve NB Holdings Corporation’ın %100, Merrill Lynch International Incorporated’ın %99,999998 ve Bank of America Global Holdings, S.a.r.l.’nin de % 89,0000028 oranında dolaylı pay edinmesi sonuçlarını doğuran, Merrill Lynch European Asset Holdings Inc.’in Banka’daki doğrudan payının %99,999992’den %0’a düşmesine ve Bank of America Global Holdings, LP’nin Banka’da %99,999992 oranında doğrudan pay sahibi olmasına izin verilmiştir.

Bankamızın Vizyonu:

Vizyonumuz ne olmak istediğimizi tarif etmektedir: Dünyadaki en iyi finansal hizmetler şirketi.

Bankamızın Değerleri:

Aşağıdaki 5 değer, birey ve takım olarak neye inandığımızı ve müşterilerimiz, hissedarlarımız, toplumumuz ve birbirimiz ile nasıl bir etkileşim içerisinde olmayı amaçladığımızı temsil etmektedir.

Müşterilerimizin ve Hissedarlarımızın Beklentilerini Karşılamak: Bireylerin, kurumsal müşterilerin ve kurumsal yatırımcıların finansal isteklerini karşılama tutkusuna sahibiz. Disiplinli bir şekilde hareket etmenin sürdürülebilir bir uzun dönem performansı getireceği inancındayız.

Takımımıza Güvenmek: Tüm kurumsal yapıyı bizi oluşturan unsurlara ulaştırmak için hep birlikte dünya çapında çalışmaktayız. İlişkilerimizde tutarlı ve anlaşılır olmak için çabalamaktayız.

Çalışanların Gücünü Sahiplenmek: Aramızdaki düşünce, tarz, kültür, etnik ve tecrübe farklılıklarına değer veriyoruz. Farklılıkların ve birlikteliklerin faaliyetlerimiz için iyi olduğunun ve şirketimizi güçlendirdiğinin farkındayız.

Sorumluluk Sahibi Olmak: İşlemlerimiz ve kararlarımızın insanların yaşamlarını etkilediğinin farkındayız. Disiplinli bir risk yönetimi ve doğru olanı yapma hususunda kendimizi sorumlu görüyoruz.

Fırsat Yaratmak: Biz, kendimizi; müşterilerimiz, toplumumuz, hissedarlarımız ve kendimiz için daha iyi bir gelecek yaratmak amacıyla potansiyelimizi kullanabilmek için birbirimize yardım etmeye adıyoruz.
Ortaklık Yapısı

Merrill Lynch Menkul Değeler A.Ş.

Bankamızın 24 ay ve üzeri USD yabancı para ticari kredilerde azami faiz oranı yıllık Libor+5% dir.


Bilgi Toplumu Hizmetleri - Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.