Merrill Lynch Yatirim Bank A.S.
Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.


Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş – Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Birleşme ve Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. SPK Lisanslarına İlişkin DuyuruMerrill Lynch Menkul Değerler A.Ş – Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Birleşme Sözleşmesi
Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.’nin (“Banka”) Tat Yatırım Bankası A.Ş. olarak kurulmasına 7 Ağustos 1991 tarih ve 1991/2066 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla izin verilmiş, söz konusu karar 15 Ekim 1991 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, 6 Şubat 1992 tarihinde tescil edilmiş ve “Ana Sözleşme” 12 Şubat 1992 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanmıştır. Banka’nın mevduat kabul etme yetkisi bulunmamaktadır ve yatırım bankası statüsündedir. Banka’nın merkezi İstanbul’dadır ve şubesi bulunmamaktadır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (“BDDK”) 30 Kasım 2006 tarih ve 2040 sayılı kararı ile Merrill Lynch European Asset Holdings Inc.’ın, Tat Yatırım Bankası A.Ş’nin sermayesinin %99,999 oranında hissesini devralması, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 18. maddesine istinaden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından uygun bulunmuştur. Bu karara bağlı olarak 7 Aralık 2006 tarihinde hisse devir işlemleri gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nca 1 Şubat 2007 tarihinde tescil edilen Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile Tat Yatırım Bankası A.Ş.'nin unvanı, Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

Bank of America Corporation, 1 Ocak 2009 tarihi itibarı ile, Banka’nın % 99.99 payla ortağı olan Merrill Lynch European Asset Holdings Inc.’ın nihai ortağı Merrill Lynch & Co. Inc.’i satın almıştır. İşlemin gerçekleşmesi sonrasında Banka’nın direk hissedarlık yapısında bir değişiklik olmamıştır.

1 Ekim 2013 tarihinde, Merrill Lynch Group Inc. ve Merrill Lynch & Co. Inc.’in Banka’daki dolaylı paylarının %0’a düşmesi ve NB Holdings Corporation’ın %100, Merrill Lynch International Incorporated’ın %99,999998 ve Bank of America Global Holdings, S.a.r.l.’nin de % 89,0000028 oranında dolaylı pay edinmesi sonuçlarını doğuran, Merrill Lynch European Asset Holdings Inc.’in Banka’daki doğrudan payının %99,999992’den %0’a düşmesine ve Bank of America Global Holdings, LP’nin Banka’da %99,999992 oranında doğrudan pay sahibi olmasına izin verilmiştir.

Vizyon: Müşterilerimizin finansal hayatlarını daha iyi bir konuma getirmek.

Misyon: Müşterilerimizi dinlemek, onları ihtiyaç duydukları finansal çözümlere ulaştırmak ve bunu yaparken de Kurumumuz bünyesinde bütünlüğü sağlamak.

Değerlerimiz:

Birlikte Hareket Etmek: Müşterilerimizin ve takım arkadaşlarımızın her birini ayrı ayrı değerlendirmenin önemine inanıyoruz. Disiplinli ve tutkulu bir şekilde bir işi sonuna kadar götürmeye çaba harcıyoruz. Empati kurarak ve anlayış göstererek insanlarla birebir iletişim kurmaya gayret gösteriyoruz. Müşteriler, takım arkadaşlarımız ve hizmet verdiğimiz toplum için yaptığımız her şeyin sağlam bir iş temeli üzerine inşa edildiğine inanıyoruz.

Sorumluluk Sahibi Olmak: Dürüstlük ve disiplinli bir risk yönetim anlayışının işimizin temelini oluşturduğuna inanıyoruz. Kararlarımızın ve aldığımız aksiyonların insanların yaşamlarını etkilediğinin farkındayız. Verdiğimiz kararların açık, adil ve başarının paylaşıldığı bir temele dayanan, topluma katkı sağlayacak ve toplum içi sorumlulukları yerine getirecek şekilde olması gerektiğine inanıyoruz.

Çalışanların Gücünü Sahiplenmek: Çalışanlarımızın sahip oldukları potansiyelin tamamını keşfetmeleri için kendilerini destekliyoruz. Farklılıkların Kurumumuzu güçlendirdiğinin farkındayız ve aramızdaki düşünce, tarz, kültür, etnik ve tecrübe anlamındaki farklılıklara değer veriyoruz.

Takımımıza Güvenmek: Kurum genelinde herkes birlikte hareket ettiğinde en iyi sonuçların elde edileceğine inanıyoruz. En iyi takımların karşılıklı güven, ortak sahiplenme ve sorumluluk temelinde oluşturulduğuna inanıyoruz. Bir bütün olarak hareket ediyoruz ve eğer birlikte çalışırsak, müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacağımıza inanıyoruz.

Ortaklık Yapısı

Merrill Lynch Menkul Değeler A.Ş.

Bankamızın 24 ay ve üzeri USD yabancı para ticari kredilerde azami faiz oranı yıllık Libor+5% dir.


Bilgi Toplumu Hizmetleri - Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.